Eliminacje VI Prudnickiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

Dnia 10 marca br. odbył I etap na szczeblu lokalnym XXVII Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, którego inicjatorem jest Fundacja „Świat na Tak” z siedzibą w Warszawie. Celem konkursu jest wyłanianie i promowanie pozytywnych zachowań i działań młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. Wspaniali wolontariusze doskonale zdają sobie sprawę, że każdy gest pomocy, odruch serca szczególnie w okresie pandemii, nawet rozmowa on-line jest dla osób w izolacji ogromnym wsparciem. W ten sposób budują humanitarny świat i stanowią wzór do naśladowania.

Do konkursu zgłosiło się dziewięciu uczestników ze szkół ponadpodstawowych Powiatu Prudnickiego. Wszyscy spełnili warunki regulaminu konkursu i zakwalifikowali się do przesłuchań konkursowych. Są to:

 1. Emilia Kawa – ZSO Nr 1 w Prudniku
 2. Wiktor Czereba –  II LO w ZSR w Prudniku
 3. Nadia Piskoń – II LO w ZSR w Prudniku
 4. Paweł Korniejczuk – Technikum Nr 2 w ZSR w Prudniku
 5. Martyna Kasprzycka – II LO w ZSR w Prudniku
 6. Liliana Pawłowska – II LO w ZSR w Prudniku
 7. Natalia Wąsowksa  – II LO w ZSR w Prudniku
 8. Patrycja Przybylska – II LO w ZSR w Prudniku
 9. Paulina Tomaszewicz – II LO w ZSR w Prudniku.

Lokalny komitet organizacyjny Konkursu powołał jury konkursu w składzie:

 1. Przewodnicząca – Anna Wojtczak
 2. Członek – Marzanna Zawadzka-Ciępka
 3. Członek – Anna Gattnar
 4. Członek – Renata Hamada
 5. Członek – Jolanta Ligęza
 6. Członek – Katarzyna Litwin.

W przesłuchaniach konkursowych uczestniczyło siedmiu uczestników. Jury po wnikliwej analizie wyłoniło  w kategorii „Ósemka” SIEDMIU WSPANIAŁYCH, z tego jeden otrzymał miano  laureata i sześciu wyróżniono. Wyniki zostaną przedstawione podczas uroczystego podsumowania VI Prudnickiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.